Agraïments,

 • A Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra; i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre, El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, i nasqué de Maria Verge;
 • A la meva mare i al meu pare, ja que sense ells no existiria
 • A la seva cura i paciència
 • A viure a Lleida, i a tots el que l’han fet possible
 • A la sort de tenir o haver tingut tot l’anterior i el que segueix
 • A la meva muller que m’acompanya en aquest viatge pel temps
 • Als meus fills per ser com són i haver donat sentit a la meva vida
 • Als meus nets, que m’han fet veure la realitat de la vida
 • A totes les persones que amb la donació de la seva sang han fet possible que avui pugui seguir vivint
 • Al Jaime, que un dia em va retornar de més enllà
 • Als amics que m’han ajudat a conèixer la muntanya, a gaudir-ni i sobretot a sortir-ne viu
 • Als amics presents i absents amb els que espero compartir i he compartit experiències de tota mena
 • A totes les persones que amb el seu esforç,  treball i sang  han creat un poble amb el que em trobo plenament identificat en les seves llums i les seves foscors
 • Als amics i persones amb els que he conviscut els primers anys de la meva vida, totes les coses bones i les no tan bones que hem compartit, i que m’han ajudat a créixer com a persona
 • A les persones que s’han fet preguntes, han buscat les respostes i que les han compartit
 • A les mestres, professors i professores que m’han suportat al llarg del meu aprenentatge i que sense la seva dedicació i paciència no seria com soc
 • Als artistes per la seva aportació a la felicitat de tots plegats
 • Als companys i companyes de feina, per la seva paciència i haver-me fet costat
 • A totes les persones que generen,  trameten i duent a terme propostes per fer un mon millor i sostenible
 • A tots els que intenten fer-ho realitat
 • A l’oportunitat que vaig tenir ahir d’acompanyar al meu net gran a l’escola.