amor 2

L’amor segons el DIEC2 1 1 m. o f. [LC] Inclinació o afecció viva envers una persona o cosa. Amor paternal, filial. Amor a la pàtria. Amor a la veritat, a la justícia. Posar amor a algú, en alguna cosa.1 2 [LC] amb amor loc. adv. Amb aquella atenció especial que dicta l’amor a alguna