Us proposo davant d’un seguit d’esdeveniments que us plantegeu les següents perspectives:

BREXIT

Si favorablement al Brexit han votat majoritàriament les persones de més edat, aquestes tenen dret a condicionar el futur dels més joves tenint en compte que tenen una esperança de vida més curta?

LEGISLACIÓ

Tota legislació genera un ordre determinat i tendeix a perpetuar-lo en el temps. L’ordre que manté l’actual sistema legislatiu de l’Estat Espanyol és pot considerar que necessita millorar, i per tant és racional que el plantejar en àmbits parlamentaris la seva modificació ha de suposar ser jutjat via codi penal?

CAS CASANDRA VERA

Com el fet d’exercir el dret a la llibertat d’expressió pot ofendre sensibilitats, hem de limitar-la?

REFORMA DE L’ESTAT ESPANYOL

És possible reformar-lo per part de les noves confluències per afavorir, entre altres temes, la possibilitat de que les nacions que el componen puguin exercir el dret d’autodeterminació?

COLONIALISME

L’imperi espanyol on no és ponia el sol, o fins i tot quan s’hi ponia, és un fet que considerava tots els territoris colonitzats com propis i membres constituents de la seva pròpia essència?

OFERTA D’INVERSIONS PER PART DEL PRESIDENT DEL GOVERN

Va ser una oferta, o en realitat un advertiment a les elits econòmiques?

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

És raonable que avui en dia sigui vigent un article com el 8 actual?

REFERÈNDUM

El resultat de tot referèndum no ha ser atès pel govern vigent?