1.1f. [LC] [FIF] Manifestació d’una força, manera d’obrar d’una causa, acompliment d’una funció.