Gratitud

f. [LC] Sentiment afectuós envers qui ens ha fet un bé, un servei, un favor.gratitud