1 m. o f. [LC] Inclinació o afecció viva envers una persona o cosa. Amor paternal, filial. Amor a la pàtria. Amor a la veritat, a la justícia. Posar amor a algú, en alguna cosa.
[LC] amb amor loc. adv. Amb aquella atenció especial que dicta l’amor a alguna cosa. Estudia amb amor.
[RE] amor de Déu Amor de l’ésser humà per Déu.
[PE] [PS] amor propi Estima de si mateix que porta a no deixar-se ultrapassar pels altres, a no fer un mal paper, etc.
[LC] per amor a l’art loc. adv. Desinteressadament.
[LC] per l’amor de Déu loc. adv. Per caritat.
1 m. o f. [LC] Afecció tendra i apassionada per una persona. L’amor que sentia per aquella dona.
2 m. o f. [LC] Passió sexual. Recordava els amors de la seva joventut.
3 m. o f. [LC] per ext. Els amors dels ocells.
[FLL] [LC] amor cortès Concepció de les relacions amoroses, enteses com un vassallatge feudal al servei de la dama.
[LC] amor lliure Llibertat en les relacions sexuals.
[LC] fer l’amor Tenir relacions sexuals.
[LC] fer l’amor a algú Festejar-lo. Fa temps que li fa l’amor però ella no es decideix.
m. o f. [LC] Objecte de l’amor. Les obres d’art són el seu amor.