[LC] [FS] [PE] Copsar mentalment. El que els diferencia no és l’objecte sinó la manera d’aprehendre’l.