f. [LC] Disposició o capacitat natural o adquirida per a fer alguna cosa.