1 1 m. [LC] Qualitat o manera d’ésser considerada com a pròpia d’algú o d’alguna cosa.

propietat