1 f. [LC] Circumstància, manera d’ésser, essencial perquè una cosa sigui o s’esdevingui.
4 1 f. [LC] Conjunt de circumstàncies de les quals depèn l’estat d’algú o d’alguna cosa.