1.1 f. [LC] [PS] [FS] Coneixença immediata i directa que la persona té de la pròpia existència, condició, sensacions, operacions mentals, actes, etc.
1.2 [SO] consciència col·lectiva Conjunt de creences i sentiments que integren l’heretatge comú d’una societat.