f. [LC] Acció de considerar; l’efecte. La consideració de la grandesa de Déu. Consideracions sobre la Renaixença catalana.
f. [LC] Acció de valorar algú positivament i amb respecte; l’efecte. Frueix de la consideració de tots els seus conciutadans.