1 f. [LC] [DR] Acció de constituir; l’efecte.
2.1 f. [LC] Manera d’estar constituïda una cosa.

3.1 f. [HIH] [DR] [PO] Conjunt de normes jurídiques fonamentals d’un estat, aprovat pel poble, que estableix els drets i els deures dels ciutadans i determina la forma de govern, les funcions i la composició de les institucions i les relacions que mantenen entre elles.