f. [LC] Atenció a vetllar pel bé o pel bon estat d’algú o d’alguna cosa.