f. [MT] Nombre que s’assigna a determinats espais matemàtics i que indica d’una manera precisa quantes direccions es poden trobar en aquell espai semblants a la llargada, amplada i gruix de l’espai ordinari.