intr. [LC] Alguna cosa, venir a afectar algú, tenir conseqüències en algú.