1 f. [LC] Bona opinió que es té del que val algú o alguna cosa, de la seva honradesa, del seu mèrit.