adj. [LC] D’escassa intel·ligència. No he conegut mai una persona toixa com aquesta.