2 1 f. [FS] Capacitat, aptitud natural, per a exercir una funció. La facultat de pensar, de sentir, de voler