1 adj. [LC] Que cerca d’enganyar.
2 adj. [LC] Que enganya amb falses aparences.