Facultat de formar imatges mentals o representacions dels objectes no presents, de concebre combinacions que no forneix la realitat