acció

1.1f. [LC] [FIF] Manifestació d’una força, manera d’obrar d’una causa, acompliment d’una funció

activitat

activitat 1. 1 f. [LC] Qualitat d’actiu, facultat d’obrar. L’activitat del pensament. L’activitat d’un òrgan. Activitat vegetativa.

agraïment

Gratitud f. [LC] Sentiment afectuós envers qui ens ha fet un bé, un servei, un favor.gratitud