cicle

1 1 m. [LC] [FIA] Període de temps en què s’acompleix una sèrie d’esdeveniments o fenòmens fins a arribar a un des del qual tornen a produir-se en el mateix ordre.

colonitzat

  f. [LC] [HIH] Acció de colonitzar. colonitzar 1 v. tr. [LC] [HIH] Fer que esdevingui colònia d’un país (un territori exterior a ell). 2 1 tr. [LC] [HIH] Poblar (un territori) de colons. colònia 1 f. [LC] Establiment fundat per un cert nombre

comunitat

1 f. [LC] Qualitat de comú. Comunitat d’interessos. Comunitat d’idees, de sentiments. Comunitat d’origen. Comunitat de béns. 2.1 f. [LC] [AN] [SO] Grup social que es caracteritza generalment per un vincle territorial i de convivència o per una afinitat d’interessos

condició

1 f. [LC] Circumstància, manera d’ésser, essencial perquè una cosa sigui o s’esdevingui. 4 1 f. [LC] Conjunt de circumstàncies de les quals depèn l’estat d’algú o d’alguna cosa.