demagogia

1 f. [LC] [PO] Política fonamentada en la utilització de mètodes emotius i irracionals per a estimular els sentiments dels governats perquè acceptin promeses i programes d’acció impracticables. 2 f. [LC] [PO] Estat polític en què el govern és lliurat

democràcia

1 f. [LC] [PO] Sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lectiu. 2 f. [PO] Comunitat governada amb aquest sistema.