facultat

2 1 f. [FS] Capacitat, aptitud natural, per a exercir una funció. La facultat de pensar, de sentir, de voler

facultat

Poder, dret, de fer alguna cosa

facultat.1

Capacitat, aptitud natural, per a exercir una funció

fal·laç

1 adj. [LC] Que cerca d’enganyar. 2 adj. [LC] Que enganya amb falses aparences.

fal·lacia

1 f. [LC] Disposició a enganyar. 2 f. [LC] Qualitat de fal·laç.