identitat

Conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa.

inert

[LC] Mancat del poder de moure’s o deturar-se per si mateix.

inferir

1 v. tr. [LC] [FS] Treure (una conseqüència).

Interès

1 1 m. [LC] Allò que afecta algú pel profit que n’heu, per l’avantatge que hi troba

intrínsec

[LC] Pertanyent a la natura essencial, a la constitució íntima d’una cosa, no merament aparent