judici

[LC] [DR] Acció de jutjar; l’efecte

jutjar

[LC] Decidir quelcom a favor o en contra (d’algú o d’alguna cosa). [DR] Pronunciar una decisió com a jutge (sobre algú o alguna cosa). No sabem encara qui ha de jutjar la nostra causa.