legalitat

2 f. [LC] Sistema legal constituït.

legitim

 [LC] [DR] Fundat en dret, vàlid perquè és conforme a llei, als principis acceptats.