mal

 [LC] Causa d’un dany material o moral.  [LC] [RE] Allò que és contrari a la llei moral, negació del bé. 

manllevar

[LC] Treure per a si (quelcom) d’un altre.

membre

3 1 m. i f. [LC] [AD] Persona que forma part d’una societat, d’una comunitat, etc.

mite

[LC] [AN] [FS] Relat fabulós tradicional sobre els déus, els herois, els orígens d’un poble, etc., que expressa, d’una manera simbòlica, un concepte religiós, filosòfic o social