nació

1 f. [LC] [PO] [DR] Comunitat de persones que participen d’un sentiment d’identitat col·lectiva singular, a partir d’una sèrie de característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic o altre. 2 f. [PO] Organització política d’una comunitat amb identitat nacional

nacional

1 adj. [LC] [PO] Relatiu o pertanyent a una nació 2 m. i f. [PO] [DR] Natural d’una nació

natura

1 2 f. [LC] [FS] L’Univers considerat com un tot i dotat de lleis

natura humana

3 2 f. [LC] Conjunt de les condicions físiques i morals de l’ésser humà

naturalesa

3 1 f. [LC] [FS] Essència, atributs, propis d’un ésser. 3 2 f. [LC] Conjunt de les condicions físiques i morals de l’ésser humà. 3 4 f. [RE] En teol. cristiana, estat natural de l’home.