raó

1 1 f. [LC] [FS] Consideració que indueix a una creença, que la confirma, que mou a una determinació. 1 2 f. [LC] Allò que explica, fa entenedora, justifica, alguna cosa

raonar

1 1 v. intr. [LC] [FS] Fer ús de la raó. 1 2 v. intr. [LC] [FS] Discórrer donant les raons que expliquen, justifiquen, quelcom. Raonar per inducció, per deducció.

realitat

1 1 f. [LC] Fet d’ésser real. 1 2  [LC] en realitat loc. adv. De fet, sense el més petit dubte. 2 f. [LC] Allò que és real.

república

1 1 f. [LC] [PO] Forma de govern en què el cap d’estat té caràcter electiu i no hereditari. 1 2 f. [PO] Estat que té la república com a forma de govern

republicà

1 1 adj. [LC] [PO] Relatiu o pertanyent a la república