1 f. [PS] [LC] [MD] Deliri furiós.
2 f. [PS] [LC] [MD] Exaltació furiosa, excitació extrema.