f. [PS] [LC] [PE] Costum, disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte