m. [LC] Allò que afecta algú pel profit que n’heu, per l’avantatge que hi troba