1 1 f. [LC] [FS] [PS] [PE] Coneixement directe i immediat, sensible o intel·ligible, d’una realitat o d’una veritat, sense recórrer a inferència o raonament.