[LC] [DR] Fundat en dret, vàlid perquè és conforme a llei, als principis acceptats.