[LC] Causa d’un dany material o moral.
 [LC] [RE] Allò que és contrari a la llei moral, negació del bé.