3 1 m. i f. [LC] [AD] Persona que forma part d’una societat, d’una comunitat, etc.