f. [LC] [RE] Prec, súplica, deprecació, que es fa a Déu o, en el catolicisme també als sants