f. [LC] Qualitat de qui suporta amb calma l’espera d’una cosa que tarda, la durada d’un treball.