1 1 v. intr. [LC] [FS] Exercir la facultat de concebre, de jutjar, d’inferir.