m. [LC] [FIA] Porció de temps limitat i determinat per l’ocurrència d’algun fenomen