1 1 m. [LC] [FS] [PS] Acció de pensar; l’efecte.

1 4 [LC] fer un pensament Prendre una decisió