1 1 m. [LC] Corrent ideològic, polític, etc., que vol defensar els interessos i les aspiracions del poble.
1 2 m. [LC] Aprofitament demagògic de les aspiracions del poble per a obtenir un benefici.