[LC] Que confirma d’una manera definitiva quelcom que d’entrada suposàvem, amb independència de si la cosa confirmada és bona o dolenta.