1 1 v. tr. [LC] Demanar respectuosament (alguna cosa) a algú.

intr. [LC] [RE] Demanar a Déu, a un sant, la concessió d’una gràcia.

intr. [LC] [RE] Dir una oració.