[LC] [SO] Indici o opinió preconcebuts.
[LC] [PS] Aversió no raonada per alguna cosa.