1 1 v. intr. [LC] [FS] Fer ús de la raó.
1 2 v. intr. [LC] [FS] Discórrer donant les raons que expliquen, justifiquen, quelcom. Raonar per inducció, per deducció.