m. [LC] Consideració de l’excel·lència d’alguna persona o d’alguna cosa que ens porta a no faltar-li.