1 f. [LC] Qualitat de responsable
2 f. [LC] Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir la realització d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó